افزایش 46 درصدی تولید گوشت مرغ در خراسان شمالیعلی مبارکی سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: این میزان تولید در نیمه نخست پارسال 4 هزار و 712 تن بود.
وی همچنین با اشاره به تولید هزار و 438 تن تخم مرغ در این استان طی این مدت گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 130 درصد افزایش داشته است.
مبارکی سرانه مصرف گوشت مرغ به ازای هر نفر در سال را 20 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: هم اکنون خراسان شمالی 87 واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 2 میلیون و 87 هزار و 930 قطعه دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی خراسان شمالی گفت: هم اکنون از تعداد کل واحدهای پرورش مرغ گوشتی در این استان 70 واحد با ظرفیت یک میلیون و 700 هزار قطعه فعال است.
استان خراسان شمالی با جمعیت 863 هزار نفری در شمال شرق کشور واقع است.
7186/6042 خبرنگار: فاطمه مقدسی باجگیران** انتشار دهنده: سید حسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید