بازگشت نخستین کاروان حاجیان بوشهریحسین ویسه روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود:حاجیان بوشهری درقالب چهار پرواز در روزهای 22 و 23 شهریور به وسیله هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) از فرودگاه جده به فرودگاه بین المللی بوشهر منتقل می شوند.
وی تصریح کرد: همچنین دومین گروه از حاجیان بوشهری نیز بعد از ظهر امروز 22 شهریور ساعت 15:25دقیقه وارد استان بوشهر می شوند.
ویسه گفت: سومین کاروان ساعت 14:45 و چهارمین کاروان نیز 17:15دقیقه روز پنجشنبه 23شهریور از فرودگاه جده به فرودگاه بوشهر منتقل می شوند.
وی یادآورشد: امسال یک هزار وسه نفر از مردم استان بوشهر به همراه 37 نفر عومل اجرایی در قالب هفت کاروان 22و 23 مرداد به حج تمتع اعزام شدند.
ویسه گفت: حاجیان بوشهری امسال مدینه قبل بودند.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجردانتهای پیام /*


پاسخ دهید