مدل ویژه توسعه اقتصادی استان کرمانشاه در دست مطالعه استبه گزارش خبرنگار ایرنا، اصغر حق پناه روز سه شنبه در جلسه صاحبان صنایع و تولیدی ها و اساتید اقتصاد دانشگاه که در سرسرای اجتماعات اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد، افزود: صاحبان صنایع و بخش خصوصی به علت برخورداری از مدیریت قوی، بهر مندی از نیروی انسانی متخصص و چابکی به عنوان مهم ترین عامل توسعه اقتصادی در این مطالعات شناخته می شوند.
او با اشاره به گستردگی خدمات دولتی در کشور پهناور ایران گفت: منابع مالی دولت برای رسیدگی به همه بخش ها بسیار محدود است.
وی در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بهترین کار دولت را فراهم کردن بسته های حمایتی و سیاست گذاری درست عنوان کرد.
مدیر مطالعات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به پتانسیل اقتصادی به ویژه موقعیت تجاری استان کرمانشاه برای توسعه صادرات گفت: در این مطالعه به دنبال شناسایی مدل توسعه اقتصادی هستیم که بتوانیم از پتانسیل و مزیت های اقتصادی با کمک صاحبان صنایع راستای ایجاد اشتغال استان استفاده کنیم.

** اقتصاد پایدار باید هدف این مطالعه باشد
استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به ایجاد برخی از توسعه های اقتصادی مصنوعی در کشور مانند ذوب آهن اصفهان که مواد اولیه اش با هزینه بسیار از استان های دورتر که مزیت بیشتری نسبت به اصفهان دارند تهیه می شود گفت: در این مطالعات مقدم بر هر چیزی ابتدا باید فقط از نگاه علم اقتصاد و جنبه های صرفه اقتصادی پروژه های مد نظر باشد بود، نه دیدگاه های سیاسی امنیتی.
سهراب دل انگیزان در ادامه با تشریح بسته های حمایتی که دولت می تواند در اختیار صاحبان سرمایه و بخش خصوصی برای رونق اقتصادی ارایه کند، افزود: متاسفانه دولت بسته حمایتی بخش خصوصی و اقتصادی را فقط در دادن پول تسهیلات با این سیستم معیوب بانکی می ببیند.
او بسته های حمایتی دولت را شامل شناسایی بازار فروش و معرفی آن به صاحبان صنایع، پرورش نیروی کار حرفه ای، انتقال تکنولوژی به کشور و ارتقاء استانداردها و ایجاد پژوهشکده ها و آزمایشگاه ها برای پالیش و سیاست گذاری درست در سطح کشور دانست.

** پروژه های اقتصادی باید خوشه ای و سرریز داشته باشند
مدیر کارگروه کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به پالایشگاه نفت کرمانشاه که نتوانسته خارج از پالایشگاه صنعت و شغلی به وجود آورد گفت: در مطالعات توسعه اقتصادی استان باید پروژه های اقتصادی برای توسعه آن و داشتن اشتغالزایی زیر مجموعه های اقتصادی کوچک و جانبی آن را با هم ببینیم.
رضایی، عامل کندی و یا تعطیلی بعضی کارخانه ها را نداشتن نیروی کار حرفه ای عنوان کرد و افزود: ناهماهنگی ها و سیاست گذاری های دولت به بخش خصوصی خسارت فروانی به تولیدی ها، بازار و تجارت زده باعث ناپایداری شغل و سرمایه گذاری شده که برای توسعه پایدار باید این معضل حل شود.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت در غرب ایران واقع شده و یکی از استان های کم برخودار و با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور است.
3209/3033 خبرنگار عباداله آذرگون** انتشاردهنده: فرزاد نویدیانتهای پیام /*


پاسخ دهید