همکاری اتحادیه کارآفرینان مسلمان روسیه با ایران برای برگزاری نمایشگاه اقتصادیبه گزارش ایرنا، ‘آیدر شاگیمردانوف ‘ رئیس اتحادیه کارآفرینان مسلمان روسیه روز پنجشنبه با ‘علی بمان اقبالی زارچ’ سرپرست سرکنسولگری ایران در قازان دیدار کرد و دو طرف در خصوص برگزاری نشست مشترک تجاری و اولین نمایشگاه اقتصادی ایران در تاتارستان با محوریت استان خراسان رضوی گفت وگو کردند.
رئیس اتحادیه کارآفرینان مسلمان روسیه با تاکید بر اهمیت توسعه همکاریهای بازرگانی با ایران اظهار داشت: شرکت های فعال اتحادیه را برای حضور موثر در نشست مشترک تجاری با ایران و اولین نمایشگاه اقتصادی ایران در تاتارستان و انجام مذاکرات سودمند با شرکت های ایرانی تشویق می کنیم.
وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات جام جهانی در سال آینده در قازان از جمله رقابت تیمهای ایران و اسپانیا اظهار داشت که این اتحادیه در نظر دارد اقداماتی را برای تسهیل اقامت هواداران تیم ایران دراین شهر انجام دهد و در زمینه فعالیت های مشترک اقتصادی و فرهنگی نیز از همکاری با بخش های خصوصی و فرهنگی ایران استقبال می کند.
اقبالی زارچ نیز با تاکید بر روابط حسنه دو کشور ایران و روسیه، آن را فرصت خوبی برای تقویت و توسعه همکاریها و مناسبات استانی با مناطق و جمهوری های فدراسیون روسیه توصیف کرد و آن را در راستای منافع کلی دو کشور و مورد تاکید رهبران هر دو توصیف کرد و بخشهای خصوصی را به بهره برداری از این ظرفیت ها و پتانسیل های موجود فراخواند.
نمایشگاه اختصاصی ایران در قازان با محوریت استان خراسان رضوی، از تاریخ 29 آذر لغایت 2 دی 96 با حضور بخشهای مختلف اقتصادی ایران در محل نمایشگاههای بین المللی قازان در فضایی به مساحت 1300 مترمربع برگزار خواهد شد.
تاتارستان با 68 هزار کیلومتر مربع وسعت و سه میلیون و 876 هزار نفر جمعیت در منطقه ولگای روسیه به پایتختی شهر قازان از جمهوری های توسعه یافته این کشور است.
اروپام*391**اتشاردهنده: عزیز موسویانتهای پیام /*


پاسخ دهید