یکهزارو 480 تن سهیمه بذر گندم شهرستان های گناوه ودیلمشاپور خشنو روز شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: از مجموع این سهمیه در زمان حاضر 550 تن در انبارها در حال توزیع است که تاکنون 19 تن به فروش رفته است.
وی گفت: بذرها از ارقام چمران و چمران 2 است و چهار مرکز برای فروش آن شامل اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی گناوه، شرکت های تعاونی روستایی چهارروستایی، تولید رودحله شمالی بندرریگ و سیروس شهرستان دیلم در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان های گناوه و دیلم بیان کرد: کود مورد نیاز کشاورزان نیز بزودی توسط شرکت تعاونی تولید رودحله شمالی بخش ریگ توزیع خواهد شد.
شهرستان ها گناوه و دیلم در شمال استان بوشهر قراردارند که زمین های کشاورزی آن بدلیل کمبود منابع آبی بصورت دیم کشت می شود.
6164/6043**
خبرنگار: نعمت الله بهروزی** انتشار دهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*


پاسخ دهید